Нашият компас винаги сочи към устойчивост, в цяла Европа

Ние създадохме интегрирана система за управление на качеството, околната среда, здравето и безопасността на труда, както и защита на данните, като сме сертифицирани в съответствие с pdfISO 9001:2015 от DQS, водещ световен сертификационен орган.

DQS Siegel, Qualitätsmanagement ISO 9001
Certified IQNet Management System
Foto von Svoboda Schmidt und Heiko Schmidt
Свобода ШмидтУправление на проекти
Хайко ШмидтУправление на проекти

Биография инж. Свобода Шмидт

Г-жа Шмидт е завършила Химико-технологичния университет в София с магистърска степен. Инженер в областта на химичните технологии и получава магистърска степен по опазване на околната среда и устойчиво развитие. От 2005 г. тя е водещ одитор за DQS, като извършва одити по качеството, околната среда, устойчивост, енергия и здраве и безопасност на работното място. Г-жа Шмидт натрупа опит, включително ръководен в предприятие от стоманодобивната промишленост.

Биография инж. Хайко Шмидт

Г-н Шмидт получава диплома-инженер (магистърска степен) от университета Мартин-Лутер. Той е лицензиран като водещ одитор за сертифициране на системи за управление на околната среда, качеството, енергията и GRI в DQS. Г-н Шмидт натрупа първия си професионален опит, в областта на селското стопанство и енергийните доставки. Той натрупа ценен правен опит като ръководител на правен надзорен орган (Rechtsaufsichtsbehörde). След като стартира собствена компания, той ръководи екологични и други проекти в повече от 20 държави.

Innovation & Consulting

Нашата компания е основана в периода на обединение на Източна и Западна Германия и развива своята дейност от 1992 г. както на националния пазар, така и в цяла Източна Европа под името „LUCON”.

През 2003 г. закупихме „Център за иновации в околната среда“ (Umweltinnovationszentrum), който до 2006 г. бе част от нашата компания.

През 2006 г. Eurofins Group придоби мажоритарния дял от лабораторния отдел на LUCON, а консултантският отдел беше прехвърлен в Innovation & Consulting Ltd. (INNO-CON).

Глобализация

Въпреки, че по-голямата част от нашите работни проекти се реализират в България и Германия, ние също така имаме и професионален опит от изпъление на проектни дейности в много страни от Европа, Балканите и в няколко държави в Америка.

Имахме щастието да срещнем много опитни локални партньори и да работим заедно с тях, като по този начин получихме местна подкрепа при реализиране на международните ни проекти.

Една от нашите основни, силни страни е възможността да предоставим многоезична компетентност на страните от Централна и Източна Европа. Изпълнявали сме проекти в следните държави:

Европа и Балканите: Австрия, Беларус, Белгия, Босна и Херцеговина, България, Чехия, Франция, Гърция, Великобритания, Унгария, Италия, Латвия, Македония, Малта, Молдова, Холандия, Полша, Румъния, Русия, Сърбия, Словения, Хърватско, Словакия, Испания, Швейцария и Украйна.

Америка: Бразилия, Чили и САЩ.