От ляво на дясно: Оливер Шенк, началник на Държавното канцлерство и държавен министър по федералните въпроси и медиите, и почетният консул на Република България Дипл.-Инж: Държавното канцлерство на Саксония
От ляво на дясно: Оливер Шенк, началник на Държавното канцлерство и държавен министър по федералните въпроси и медиите, и почетният консул на Република България Дипл.-Инж: Държавното канцлерство на Саксония

На 18 декември 2023 г. в Държавното канцлерство на Саксония се състоя среща между почетния консул на България Хайко Шмидт и министъра по федерални въпроси и медии Оливер Шенк.

Разговора беше съсредоточен върху икономическите аспекти, научното сътрудничество и по-специално структурните промени произтичащи от изменението на климата.

Министър Шенк спомена за предстоящата след няколко месеца международна научна конференция, чието мото е "Изграждане на мостове за нулево бъдеще". Основните теми разгледани там ще са микроелектрониката, устойчивото строителство, водородната и термоядрената енергетика. Според него тя неслучайно е наречена по този начин, тъй като Саксония наистина се възприема като строител на мостове между Западна, Централна Европа и Източните държави-членки на ЕС.

Държавен министър Оливер Шенк в разговор, източник: Държавно канцлерство на Саксония
 

Г-н Шмидт запозна държавния министър с подробности от състоялата се тази есен в София конференция посветена на водорода под наслов "Ден на мениджъра по устойчиво развитие и околна среда", която беше организирана съвместно от INNO-CON и нейните бизнес партньори. Презентациите изложени по време на събитието са се радвали на голям интерес сред участниците .

От ляво на дясно: Оливер Шенк, началник на Държавното канцлерство и държавен министър по федералните въпроси и медиите, и почетният консул на Република България Дипл.-Инж: Държавното канцлерство на Саксония
 

Наред с въпросите, свързани с научното и икономическото задълбочаване на отношенията между Свободна държава Саксония и България, Държавно канцлерство прояви голям интерес и към културния обмен с балканската страна, която се ползва с много добра репутация.

23.02.2023

повече новини