Държавният министър Томас Шмидт: "Мисията на Simul+InnovationHub е да свърже в мрежа компетенциите, за да се създаде нещо ново." - Снимка: Ервин Шмидт

На 20 октомври в Клиниката за чифтокопитни животни към Лайпцигския университет се проведе семинар с около 70 участници, организиран от иновационната мрежа "DIEKUH", Саксонското държавно министерство на регионалното развитие (SMR) и Икономическо развитие на Саксония (WFS), който беше посветен на темата за устойчивостта, представена чрез взаимодействие на най-съвременните технологии и животновъдството.

Държавният министър Томас Шмидт представи селското стопанство в общия икономически контекст и подчерта значението на интердисциплинарното сътрудничество. Той изрази особено задоволство, че в работната група на simul+Werkstatt участват и международни партньори от Австрия и Унгария.

Освен 15-те мрежови партньори на иновационната мрежа "DIEKUH", на тази работна среща присъстваха и други партньори, които споделят същия подход, а именно дигитализация, автоматизацията и цялостното и устойчиво управление на ресурсите в животновъдството. Вече не е възможно да си представим земеделското производство без екологичните аспекти.

Хайко Шмидт от INNO-CON в Работна група 3 Опазване на околната среда/устойчивост- Снимка: Ервин Шмидт

Като дългогодишен експерт в областта на опазването на околната среда INNO-CON е един от партньорите в мрежата и отговаря за работна група 3 "Опазване на околната среда/устойчивост". Тук трябва да се определят първоначалните оценки на емисиите на парникови газове от животновъдството. При това работната група се опира на доказани методи за балансиране на парниковите газове от други сектори и ги адаптира към конкретните условия.

Повечето от лекторите на събитието засегнаха в презентациите си темата за устойчивостта от съответната гледна точка, като например планиране на строителството, стабилно строителство и регионална енергийна мрежа. Бяха представени различни подходи за намаляване на въглеродния отпечатък. Развитието от специфичното отчитане на CO2 към цялостно и всеобхватно отчитане на парниковите газове беше разгледано като предизвикателство.

23.02.2023

повече новини

Държавно канцлерство на Саксония: Задълбочаване на икономическото сътрудничество между Саксония и България
От ляво на дясно: Оливер Шенк, началник на Държавното канцлерство и държавен министър по федералните въпроси и медиите, и почетният консул на Република България Дипл.-Инж: Държавното канцлерство на Саксония
От ляво на дясно: Оливер Шенк, началник на Държавното канцлерство и държавен министър по федералните въпроси и медиите, и почетният консул на Република България Дипл.-Инж: Държавното канцлерство на Саксония