Транспортьор на Ecomax е натоварен с контейнер IBC (Intermediate Bulk Container).
Транспортьор на Ecomax е натоварен с контейнер IBC (Intermediate Bulk Container).

Българското Министерство на околната среда и водите въведе електронна система за подаване на документите и проследяване на процедурите по трансграничен превоз на отпадъци, предмет на предварителна писмена нотификация и съгласие съгласно Регламент (ЕО) №1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 година относно превозите на отпадъци.

Системата, въведена от 1  октомври 2023 г. дава възможност за електронно подаване на заявления и придружаващата ги документация, запазване на нотификационен номер, създаване на документ по приложения IА, IB и VII от Регламент (ЕО) №1013/2006, както извършване на справки за текущия статус на вече заявена електронна административна услуга. На този начален етап се запазва възможността за подаване на нотификационната документация и в хартиен вид.

Новата електронна система ще обслужва както юридически лица (износители-нотификатори; лица, които уреждат превоза), така също и експерти на заинтересовани администрации, които по силата на Закона за управление на отпадъците имат контролни функции при трансграничен превоз.

С въвеждането на електронната система се цели оптимизиране на дейностите, свързани с трансграничния превоз на отпадъци и намаляване на административната тежест.

Фирма ИННО-КОН приветства тази промяна и се радва на възможността да съдейства и занапред на своите клиенти използването на тези предимства с цел по-бърза, ефективна и транспарентна процедура. Силата ни се крие не само във високото ниво на експертиза и дългогодишния ни опит в тази област, но и в технически безупречните ни езикови умения на български, немски и английски език при комуникация със съответните органи.

23.02.2023

повече новини

Държавно канцлерство на Саксония: Задълбочаване на икономическото сътрудничество между Саксония и България
От ляво на дясно: Оливер Шенк, началник на Държавното канцлерство и държавен министър по федералните въпроси и медиите, и почетният консул на Република България Дипл.-Инж: Държавното канцлерство на Саксония
От ляво на дясно: Оливер Шенк, началник на Държавното канцлерство и държавен министър по федералните въпроси и медиите, и почетният консул на Република България Дипл.-Инж: Държавното канцлерство на Саксония